Pris til Nivalis Barokk

Nivalis Barokk er tildelt Stiftelsen Hedemarkslagets Kulturpris for 2022, den 9. utdeling av prisen siden 1982. Prisen er på kroner 30 000,- samt et diplom. Prisen vil deles ut i forbindelse med at ensemblet medvirker på konsert med Vang prosjektkor under ledelse av Nils Tore Enget søndag 13.11. klokken 19. 

foto: Guro Hjemli

Konserter oktober, november og desember

Nivalis Barokk har mange spennede samarbeidsprosjekter med forskjellige kor. Først ut den 13.11 er Vang kirke sitt prosjektkor som skal fremføre Svenska Mässan av J.H Roman. Senere i november skal Nivalis Barokk fremføre Messias i Kongsberg kirke. I desember spiller ensemblet to juleoratorier, først med Hamar domkor den 03.12, og så den 18.12 med Tønsberg domkor.