Orkester

De to norske barokkensemblene Nivalis Barokk og ensemble Paulus Barokk blir til ett, under navnet Nivalis Barokk. Som ett ensemble vil vi bringe videre det beste fra begge ensemblene;

  • tradisjon og musikalsk nyskaping
  • høyt kunstnerisk nivå og rekruttering av barn og unge
  • distriktsvennlighet og internasjonal orientering

Kort om disse tre punktene: 

  • Det ligger i tidligmusikkens natur å ta vare på musikkverk og tilhørende framføringspraksis fra tidligere epoker. Dette er også fundamentet for vår virksomhet. Vi ønsker imidlertid å knytte tradisjonen opp mot vår tid, og samarbeider gjerne med dagens komponister om bestillingsverk som kan kontrastere eller speile den historiske musikken. Paulus Barokk har hatt flere urframføringer, med verk av både Nils Henrik Asheim, Gisle Kverndokk, Henrik Strindberg og Silvan Loher, og de har også framført samtidsmusikk av Per Nørgård og Sebastian Fagerlund m.fl. Vi syns det er viktig å huske på at kunstmusikken til alle tider har blitt dominert av ny musikk, fram til det ble et kunstig skille etter senromantikken. (Som faktisk også har vært en medvirkende årsak til framveksten av tidligmusikkbevegelsen)
  • Det sammenslåtte ensemblet Nivalis Barokk ønsker å videreføre et høyt kunstnerisk nivå, blant annet ved å bruke kun høyt utdannede spesialister innen historisk informert fremføringspraksis. Vi legger videre stor vekt på godt samspill preget av tillit, spilleglede og lydhørhet. Dette ønsker vi også å formidle til yngre generasjoner, ved å holde seminarer og sommerkurs.  
  • Ensemblet ønsker å nå ut til publikum i alle landsdeler. Nivalis har tradisjonelt en kjernevirksomhet i Innlandet, og har et utstrakt samarbeid med kor, også i Oslo og Tønsberg, i form av store kirkemusikalske verk som Messias og Juleoratoriet. Paulus, på sin side, har base i Oslo og jevnlige prosjekter i Larvik, Rogaland og Nord-Norge, og har hatt flere turneer i utlandet. Begge ensemblene bruker en miks av norske og utenlandske musikere, og begrunnelsen for dette er at det norske barokkmiljøet er uløselig knyttet til det europeiske gjennom utdanningsinstitusjoner og praksis.

Filosofi

Noe som veldig viktig for sammenslåingen er at vi på mange områder har samme filosofi – om hvordan vi ønsker å musisere sammen og jobbe sammen på prøver, mest mulig kammermusikalsk, med stor respekt for hverandre og for korene og kordirigentene vi jobber med. Vi begge er lyttende ensembler som spiller oss sammen uten for mye diskusjoner, slik at musikken får leve – vi har tillit til at musikerne har en musikalitet og utdannelse som tar oss opp fra et nivå der vi må diskutere småting og kan løfte blikket mer, være kreative og utforskende. Tilliten er også en forutsetning for at alle føler seg vel med hverandre og bidrar til å løfte både enkeltmusiker og ensemble. Dette er en måte å jobbe på som mange av dem vi har jobbet sammen med, både solister, kunstneriske ledere og dirigenter har satt stor pris på. Vi blir sett på som et fleksibelt og imøtekommende ensemble. Vi har også tenkt igjennom hvilke utfordringer vi kan møte i forbindelse med sammenslåingen og siden vi allerede har samarbeidet godt på flere større prosjekter og også taklet noen utfordringer i løpet av disse, så tror vi at at vi også kan løse problemer som evt. skulle oppstå. Begge ensemblene har stor respekt for hverandre og vi ønsker å videreføre begge ensemblenes profil i det nye ensemblet.

Satsingsområder

Med det sammenslåtte ensemblet ønsker vi å få til minst like mange prosjekter som Nivalis og Paulus tilsammen får til idag, og vi ønsker å videreføre begges kjerneområder: ny musikk, sceniske oppsetninger, Bach-kantater, store orkesterprosjekter med barokt og klassisk repertoar, vokalensemble og samarbeid med kor som leier inn orkesteret for sine prosjekter.

Geografisk rekkevidde

Nivalis Barokk er forankret i Innlandet fylke og har etablert seg godt i hele fylket i tillegg til i Tønsberg. I juni 2021 vil de spille på avslutningskonserten på Kirsten Flagstad-festivalen på Hamar.

ensemble Paulus Barokk har sin base i Oslo, og har også ofte hatt konserter i Hamar-området, spiller jevnlig på festival i Larvik, har hatt flere turnéer til Nord-Norge og noen til Rogaland, i tillegg til i Sverige, Danmark, Wien og Basel.